hp_logo_2


Louis Pasteurlaan 2
9000 Gent
hp_logo
tps_poster

26.06.2015
-
28.06.2015

Vernissage:
26.06.2015, 19:00 + surprise act - 21:00

27.06.2015-28.06.2015, 10:00 - 18:00


Penultimate Shots wordt de zesde en laatste tentoonstelling van Het Paviljoen dit seizoen. Met deze korte, driedaagse expositie wordt dit Paviljoen-jaar van artistiek coördinator Sam Sterckx beëindigd. Een intense afsluiter die meteen ook het begin van het volgend seizoen aankondigt. Op vraag van Het Paviljoen nodigt het tentoonstellingscollectief DRIEWERF H hiervoor kunstenaar Benjamin Verhoeven uit. Verhoeven vertrekt voor de invulling van Het Paviljoen vanuit een cinematografische scène die hij letterlijk binnenbrengt in de ruimte.

Binnen de filmwereld betekent een Penultimate Shot zoveel als het voorlaatste shot van de film. Het is de actie net voor de onthulling van het plot. Het beeld, voorafgaand aan het slot: het begin van het einde. Net als bij alle andere projecten dit seizoen, benadert Het Paviljoen zijn ruimte als een kneedbaar object in plaats van een tentoonstellingsruimte pur sang. Voor Penultimate Shots fungeert Het Paviljoen als een decor voor de fysieke reproductie van een camerabeweging. Het wordt een plek tussen film en realiteit. Een ambigu kader waar binnen en buiten samenkomen en waar de toeschouwer in aanraking komt met hetgeen je ziet en dat wat niet te zien is.

Benjamin Verhoeven (°1990) studeerde in 2013 af als Master in de kunsten aan de School Of Arts - KASK Gent. In zijn installaties en projecties onderzoekt hij structuren die zich voordoen in audiovisuele media en hoe deze zich in een maatschappelijke context kunnen manifesteren.

DRIEWERF H is een collectief van tentoonstellingsmakers. Ze organiseren op wisselende locaties plaats-specifieke projecten, waarbij verwondering en beleving centraal staan.
DRIEWERF H biedt ruimte voor actuele kunst, experiment en participatie, telkens vertrekkend vanuit een dialoog met zichzelf, de kunstenaar en het publiek.
DRIEWERF H is: Saraï Cachet, Ward Dupan en Sam Sterckx.


Het Paviljoen is een autonome ruimte voor hedendaagse en experimentele kunst te Gent. Opgericht door: HISK, KASK en S.M.A.K.
Met de steun van: Duvel Moortgat NV

TOEKOMST
FUTURE

NU
NOW

VERLEDEN
PASTOVER
ABOUT
tps_poster

26.06.2015
-
28.06.2015

Vernissage:
26.06.2015, 19:00 + surprise act - 21:00

27.06.2015-28.06.2015, 10:00 - 18:00


Penultimate Shots is the sixth and last exhibition of Het Paviljoen this season. This short three-day exposition closes this Paviljoen-year of artistic coördinator Sam Sterckx. An intense last show that also marks the beginning of the next season. For this project, Het Paviljoen asked the exhibition collective DRIEWERF H to invite artist Benjamin Verhoeven. Verhoeven fills the location of Het Paviljoen starting from a cinematographic scene that he literally brings into the space.

In cinema, a Penultimate Shot indicates the second last shot of the film. It implies the action just before the unveiling of the plot. The image, prior to the conclusion. The beginning of the end. As in all other projects this season, Het Paviljoen approaches its space as a malleable object rather than an exhibition space par excellence. For Penultimate Shots the space serves as a scenery for the physical reproduction of a camera movement. Het Paviljoen becomes a place between film and reality. An ambiguous framework where inside and outside meet and where the spectator is confronted with what you see and what can not be seen.

Benjamin Verhoeven (°1990) graduated as Master of Arts at School Of Arts - KASK Gent. In his installations an projections he examins the structures that occur in audiovisual madio and how they can be translated in social contexts.

DRIEWERF H is a collective of curators. They organize in various locations site-specific projects, in which wonder and experience are key.
DRIEWERF H provides a platform for contemporary, experimental and participatory projects, always starting from a dialogue between themselves, the artist and the audience.
DRIEWERF H is: Saraï Cachet, Ward Dupan and Sam Sterckx.


Het Paviljoen is an autonomous space for contemporary and experimental art in Ghent. Founded by: HISK, KASK and S.M.A.K. With the support of: Duvel Moorgat NV