hp_logo_2


Louis Pasteurlaan 2
9000 Gent
hp_logo
tom_poster

23.04.2015
-
18.06.2015

Vernissage:
23.04.2015, 19:00
Finnisage:
18.06.2015, 19:00


Te bezoeken van maandag t/m donderdag tussen 08:00 - 11:30 en 13:00 - 20:00


Voor de vijfde expo van dit seizoen richtte Samuel Vanderveken - op uitnodiging van Het Paviljoen - de achtkoppige kunstenaarsgroep Erewhon* op. Erewhon symboliseert voor Vanderveken een nog te ontdekken plek; een nieuw idee of inzicht in het steeds veranderende hier en nu. Temple of Maybe verenigt de individuele zienswijzen van deze groep kunstenaars, die binnen hun afzonderlijke praktijk unieke universa opbouwen, voortkomend uit specifieke visies op de hedendaagse realiteit.

Hoewel geïnspireerd door vormen, symbolen en esthetische kenmerken uit reeds bestaande (religieuze) overtuigingen biedt Temple of Maybe wezenlijk geen alternatief. Veeleer biedt het een onderkomen aan de veelheid van mogelijke zienswijzen. Het glazen paviljoen wordt op die manier omgebouwd tot een toevluchtsoord, een plaats voor uitwisseling, bevestiging, verafgoding, of een plek voor reflectie en contemplatie.

Erewhon staat met dit project stil bij wat "religie" inhoudt, welke vorm zij kan aannemen en hoe zij ingebed is in een samenleving. Religie wordt vaak samengevat als een geheel van zienswijzen of levensbeschouwingen, voorzien van bijpassende rituelen, handelingen, symbolen, composities of vormen van verafgoding. Naast wetenschap en spiritualiteit tracht religie een verklaring te bieden aan "onverklaarbare" natuurfenomenen en de irrationaliteit van ons menselijke bestaan.
Wanneer iemand een specifieke religie of ideologie aanhangt stellen we ons de vraag in hoeverre afkomst, opvoeding en omgeving hierbij een rol spelen. Deze uiteenlopende overtuigingen zijn immers verschillend in aanpak, maar gelijkaardig in functie. Hierdoor kan men zich inbeelden dat een samensmelting van deze verschillende overtuigingen mogelijk wordt. Nieuwe religies kunnen ontstaan en ook de artistieke praktijk kan op die manier beschouwd en beleefd worden.

Tot slot is er in deze nieuwe realiteit ook een opheffing van alle overtuigingen denkbaar (of deze nu van religieuze, wetenschappelijke, politieke, spirituele of economische aard zijn), waardoor de grens tussen geloven in "iets" en geloven in "niets" vervaagt. Wat gebeurt er als de mens de hoop op beterschap, de verwachting die hij heeft ten aanzien van zijn "goden", en de angst voor een slechter bestaan - de hel zo u wilt - zou kunnen loslaten en leert om te gaan met de irrationaliteit van het bestaan? Wat als hij simpelweg verwonderd kan zijn, zonder nood te hebben aan een houvast? En welke rol kan kunst hierin vervullen? Dit zijn slechts enkele (utopische) vragen en bedenkingen die Erewhon in Temple of Maybe op de bezoeker loslaat. Van harte welkom!

Erewhon bestaat voor dit project uit de kunstenaars buren [Oshin Albrecht en Melissa Mabesoone], Dominiek Colpaert, Geert Koekoeckx, Warre Mulder, Tom Poelmans, Samuel Vanderveken en Katleen Vinck.* Erewhon is de titel van een boek, geschreven door Samuel Butler in 1872. In het boek wordt de naam Erewhon gebruikt ter aanduiding van een fictief land dat doorheen het verhaal ontdekt wordt. Het woord wordt volgens Butler gelezen als het omgekeerde van ‚nowhere’, en uitgesproken als een woord met drie lettergrepen E-re-whon. In 1968 refereert Gilles Deleuze naar ‚Erewhon’ in zijn boek ‚Difference and repetition’. Deleuze gebruikt het als synoniem voor ‚Ideeën’. "Erewhon", schrijft hij, "is niet enkel een gecamoufleerde ‚no-where’ maar tevens een herschikking van ,now-here’." Erewhon kan in deze context worden geïnterpreteerd als een (nog) te ontdekken plek of idee in het zich steeds veranderende hier en nu, net als het tentoonstellingsproject Temple of Maybe.


(beelden)       (interview)


hp_3_iakom_01

Voor het tentoonstellingsproject It's a Kind of Magic (an exhibtion in six acts) wordt Het Paviljoen omgebouwd tot een podium waar het tijdelijke karakter van een performance central staat; een 'speelveld' waar het 'performen' een moment van magie kan uit lokken.

Binnen de kunsten neemt het fenomeen performance dan ook een unieke plaats in: kunstenaar en publiek zijn beide aanwezig tijdens het moment van de creatie. De barrière die zich normaal tussen toeschouwer en het creatieve proces bevindt, wordt opgeheven. Alles gebeurt simultaan en op een welbepaald moment. De interactie tussen kunstenaar, publiek en de aard van het event maken het mogelijk dat er iets ontastbaars - haast magisch - kan ontstaan.

Curatoren Geerinck & Sterckx nodigden hiervoor 6 (inter)nationale kunstenaars uit om het glazen paviljoen als podium te herdefiniëren en wekelijks een nieuwe performance te presenteren. Door het publiek te inviteren binnen hun artistieke praktijk, tracht elk van hen, op geheel eigen wijze, iets efemeers op te roepen.

Het startpunt van deze 6 acts liggen vast. Wat ervoor, tijdens of na gebeurd ligt allemaal open. Het publiek hoeft alleen maar op tijd te komen, of het momentum is voorbij.ACT I: The Sacred and Profane Love Machine (UK)
Donderdag 19.02.2015 - 20u
(beelden)       (interview)

ACT II: Peter Morrens (BE)
Donderdag 26.02.2015 - 20u
(beelden)       (interview)

ACT III: Ria Pacquée (BE)
Vrijdag 06.03.2015 - 20u
(beelden)       (interview)

ACT IV: Murray Gaylard (SA/DE)
Donderdag 12.03.2015 - 20u
(beelden)       (interview)

ACT V Ryan Rivadeneyra (US)
Donderdag 19.03.2015 - 20u
(beelden)       (interview)

ACT VI Sarah & Charles (BE)
Woensdag 25.03.2015 - 20u
(beelden)       (interview)
hp_kasper

20.11.2014
-
11.01.2015

Vernissage:
20.11.2014, 18:00
Christmas party:
19.12.2014, 20:00


Open op dinsdag, woensdag en donderdag
van 10:00 - 19:00


Voor de derde tentoonstelling van dit seizoen transformeert kunstenaar Kasper De Vos Het Paviljoen in een ongewone fastfoodketen.

De architectuur en de ligging van het glazen paviljoen inspireerden de kunstenaar om de expo Art Burger Palace speciaal hiervoor te realiseren. In samenwerking met curatrice Nadia Bijl wordt zowel de binnen- als de buitenkant van Het Paviljoen helemaal onder handen genomen tot er enkel een vettige hamburgertent overblijft. Art Burger Palace wordt de derde en meest ingrijpende editie van Kasper De Vos' Art Burger-project waarbij de kunstenaar net-niet-eetbare-sculpturen koppelt aan een plaatsgebonden happening: de kunstenaar als fastfoodproducent die soms synthetische, soms echte hamburgers aan de bezoekers aanbiedt.

De lancering ervan wordt aan de hand van de zelfgemaakte reclamevideo 'Special Kasper' / 'Art Burger' - een verwijzing naar de film Andy Warhol Eats a Hambruger (1981) - gepromoot via de partners, het HISK en het S.M.A.K., en zo aan een breed publiek kenbaar gemaakt. De fascinatie voor Warhol en de popart komt ook terug in de film Andy's cake: Stories of Andy Warhols Factory (1993), een film van kunstenaars Terese Schulmeister en Otto Muehl, die als deel van de inkleding van Art Burger Palace fungeert.

Kasper De Vos (°1988) studeerde af in 2012 aan het KASK Gent. Sinds 2011 is hij lid van FASE, een beeldhouwercollectief uit Gent. Hij zal Het Paviljoen gedurende de gehele tentoonstellingsperiode als atelier gebruiken en ter plaatse 'Artburgermenu's' klaarmaken. Hij staat er dan ook - in de hoedanigheid van kunstenaar -, net zoals een bakker of beenhouwer, achter zijn toog waar hij zijn sculpturen 'bereidt' en het publiek de kans krijgt om deze te bestellen en mee te nemen. De Vos produceert de Artburgers als democratische multiples met referenties naar de popart en beschouwt dit project als een 'Sociale Sculptuur' die letterlijk een ontmoetingsplaats vormt waar de bezoeker zowel mentaal als fysiek aan kan deelnemen. Art Burger Palace profileert zich dan ook als een toegankelijke, democratische en anti-monumentale ontmoetingsplaats waar iedereen tijdens de openingsuren steeds welkom is voor een burger, een koffie en een sigaret.

Art Burger Palace is de derde expo in een reeks van vijf, die Het Paviljoen behandelt als 'kneedbaar' object in plaats van als tentoonstellingsruimte pur sang.


PICTURES VERNISSAGE
INTERVIEWtento_dries
19.09.2014
-
02.11.2014

Open van maandag t/m vrijdag: 18:00 - 22:00


Vernissage:
19.09.2014, 19:00
Finissage:
02.11.2014, 19:00


We leven in een tijd met een overload aan informatie die we niet meer kunnen behappen. Gekleurd door de lichte dwangneurosen die sociale media opwekken; of de voortdurende connectie met, en het blijvend gestalkt worden door, het werk. Gepaard gaande met werkonzekerheid en een afmattende concurrentiestrijd. Het zijn slechts enkele symptomen van het huidige digitale tijdperk.

Maar wat gebeurt er als we de tijd zouden kunnen bevriezen?

'Time is what happens when nothing else does' is een groepstentoonstelling met kunstenaars Hannelore Van Dijck, Benjamin Verhoeven, Edith Dekyndt, Max Pinckers, Jesse Cremers en Stephen Verstraete. Deze kunstenaars gaan op een verrassende manier in dialoog over dit vraagstuk, gebruik makende van in situ interventies. Via sensoriële ingrepen laten ze ons anders kijken naar de directe omgeving van Het Paviljoen. Ze geven bezieling aan abstracte voorwerpen, recycleren de vlag als een hedendaags vanitas en reflecteren over de gedachten en de aanwezigheid van de waarnemer.

Time is what happens when nothing else does is de tweede expo, in een reeks van vijf, die Het Paviljoen behandelt als 'kneedbaar' object in plaats van een tentoonstellingsruimte pur sang.

Time is what happens when nothing else does wordt gecurereerd door Dries Douibi.


FOTO'S FINISSAGE

25.06.2014
-
15.08.2014

Vernissage:
25.06.2014, 19:00


Als start van haar nieuwe seizoen opent Het Paviljoen op 25.06.2014 de expo LOADING. De tentoonstelling vertrekt vanuit de samenwerking tussen kunstenaars Seppe Van Den Berghe (Brugge, 1988) en Bart Vermeiren (Schoten, 1985). Zij werden door Sam Sterckx, huidig coördinator van Het Paviljoen, gevraagd om voor het eerst samen een project uit te voeren.

Als eerste expo, in een reeks van vijf, wordt bij LOADING Het Paviljoen behandeld als ‘kneedbaar’ object in plaats van een tentoonstellingsruimte. De kunstenaars vertrekken vanuit deze in situ-beleving om Het Paviljoen en de realisatie van hun werk als een geheel te benaderen en aan de bezoeker voor te stellen.

Bij LOADING werd aan Seppe Van Den Berghe en Bart Vermeiren voorgesteld om vanuit de ligging en de onduidelijke functie van dit historisch artefact, subversief in te spelen op het verwachtingspatroon van de potentiële bezoeker. De kunstenaars draaien voor LOADING de rollen dan ook om: Het Paviljoen heeft het totaalbeeld in handen, het publiek moet in spanning afwachten.
What you see isn’t always what you get ...

De vernissage — lees: 'onthulling’ — van het project vindt plaats op woensdag 25 juni, vanaf 19 uur. Deze valt samen met de vernissage van Graduation 2014: de overzichtstentoonstelling van de studenten beeldende kunst en vormgeving van het KASK die op dezelfde site te bezichtigen valt.

Sam Sterckx is de nieuwe coördinator van Het Paviljoen en curator van LOADING.


PICTURES VERNISSAGE
PICTURES FINISSAGE
INTERVIEWTOEKOMST
FUTURE

NU
NOW

VERLEDEN
PASTOVER
ABOUT
tom_poster

23.04.2015
-
18.06.2015

Vernissage:
23.04.2015, 19:00
Finnisage:
18.06.2015, 19:00


To visit from monday till thursday: 08:00 - 11:30 and 13:00 - 20:00


For the fifth exhibition of this season, Samuel Vanderveken - at the invitation of Het Paviljoen - founded Erewhon*, an eight-headed group of artists. For Vanderveken, Erewhon symbolizes a place yet to be discovered; a new idea or insight into the ever-changing here and now. Temple of Maybe unites the individual views of this group of artists, who build unique universes within their individual practice, arising from specific perspectives on our present reality.

Although inspired by shapes, symbols, and aesthetic features from existing (religious) beliefs, Temple of Maybe provides no alternative. Rather, it is a shelter for the multitude of possible viewpoints. The glass pavilion is thus converted into a refuge, a place for exchange, confirmation, idolatry, or a place for reflection, and contemplation.

For this project, Erewhon considers what "religion" means, what form it may take, and how it is embedded in society. Religion is often summarized as a set of views or philosophies, provided with corresponding rituals, practices, symbols, compositions or forms of idolatry. In addition to science and spirituality, religion tries to offer an explanation to "inexplicable" natural wonders, and the irrationality of our human existence.
When someone supports a particular religion or ideology, we ask ourselves whether origin, upbringing and environment play a role in this. These divergent beliefs are indeed different in approach, but similar in function. This makes it possible to imagine that a fusion of these beliefs is possible. New religions can arise, and even the artistic practice can be considered and experienced in this way.

Furthermore, in this new reality, the elimination of all beliefs (whether religious, scientific, political, spiritual or economic in nature) is conceivable, so that the boundary between believing in "something" and believing in "nothing" is blurred. What happens when man lets loose of hope for improvement, of expectations that he has regarding his "gods", and of the anxiety of a life even worse - hell if you like -, and learns to deal with the irrationality of existence? What if he just might be surprised, without the necessity of something to go by? And what role is reserved for art? These are just some (utopian) questions and concerns Erewhon releases on the visitor in Temple of Maybe. Welcome!

For this project, Erewhon unites artists Oshin Albert and Melissa Mabesoone [Buren], Dominiek Colpaert, Geert Koekoeckx, Warre Mulder, Tom Poelemans, Samuel Vanderveken, and Katleen Vinck.* Erewhon is the title of a book written by Samuel Butler in 1872. In this book, the name Erewhon is used to describe a fictional country that is discovered throughout the story. According to Butler, the word Erewhon has to be read as the inverse of ,nowhere’, and is pronounced as a three syllable word: E-re-whon . In 1968, Gilles Deleuze refers to ,Erewhon ' in his book ‚Difference and repetition’. Deleuze uses it as a synonym for ‚Ideas’. "Erewhon”, he writes, "is not just a camouflaged ,no- where’, but also a reallocation of ,now-here’." In this context - parallel to its use in the exhibition project Temple of Maybe -, Erewhon can be interpreted as a place or idea, (yet) to be discovered in this ever changing here and now.


(images)       (interview)

hp_3_iakom_02

'It's a Kind of Magic' (an exhibtion in six acts) transforms Het Paviljoen into a stage for the temporary nature of a performance: an arena made to focus on the act of performing and evoking a moment of magic.

Within the visual arts 'performance' occupies a somewhat unique position; the artist and the audience share the moment of creation. At that particular instant the barrier that normally stands between the spectator and the creative process is omitted: everything happens simultaneously, and on a specific moment in time. The interaction between the artist, public, and nature of the event make it possible to create something elusive - perhaps even magical.

Curators Geerinck & Sterckx have invited six (inter)national artists to re-define the glass paviljon as a stage where weekly one of them presents a new performance. By inviting the public in to their own practice, they try to endeavour the intangible.

The start of the act is set. What happens before, during, or after, is open. All the public needs to do is arrive on time, or the momentum is gone.ACT I: The Sacred and Profane Love Machine (UK)
Thursday 19.02.2015 - 8pm
(images)       (interview)

ACT II: Peter Morrens (BE)
Thursday 26.02.2015 - 8pm
(images)       (interview)

ACT III: Ria Pacquée (BE)
Friday 06.03.2015 - 8pm
(images)       (interview)

ACT IV: Murray Gaylard (SA/DE)
Donderdag 12.03.2015 - 20u
(images)       (interview)

ACT V Ryan Rivadeneyra (US)
Thursday 19.03.2015 - 8pm
(images)       (interview)

ACT VI Sarah & Charles (BE)
Wednesday 25.03.2015 - 8pm
(images)       (interview)
hp_kasper

20.11.2014
-
11.01.2015

Opening:
20.11.2014, 18:00
Christmas party:
19.12.2014, 20:00


Open on Tuesday, Wednesday, and Thursday,
10:00 - 19:00


For this third exhibition of the season artist Kasper De Vos transforms Het Paviljoen in an extraordinary fast food restaurant.

Due to the architecture and the location of the glass pavilion, the artist was inspired to realise the Art Burger Palace exposition especially for this occasion. In dialogue with curator Nadia Bijl, both the inside and the outside of Het Paviljoen are dealt with to make it into a greasy hamburger bar. This third edition of the Art Burger Project will be the most drastic one, by which the artist combines non-edible sculptures with a site-specific happening: the artist as a fast food manufacturer who offers this sometimes synthetic, sometimes real hamburgers to the public.

The launch will be promoted by the self-made video advertising Special Kasper / Art Burger Palace, a reference to the movie Andy Warhol Eats a Hamburger (1981), viewable in HISK and S.M.A.K. This fascination with Warhol, and pop art in general, also shows in the film Andy's cake: Stories of Andy Warhols Factory (1993). This picture by Terese Schulmeister and Otto Muehl functions as a part of the Art Burger Palace installation.

Kasper De Vos (* 1988) studied at KASK Gent and is a part of the sculptural collective, FASE.
During the entire exhibition period, the artist will use Het Paviljoen as his studio, preparing 'Art Burger Menu's' on the spot. Like a baker - but really in the capacity of an artist - he 'bakes' his sculptures from behind the counter, so that the public gets the opportunity for ordering and takeaways. De Vos fabricates the Artburgers as democratic multiples referring to pop art, and considers this project as a 'Social Sculpture', that is literally a meeting place where visitors can participate both mentally and physically. The Art Burger Palace sees itself as an open, democratic, and anti-monumental venue, where people are free to 'taste' a burger, to drink a coffee or to have a cigarette.

Art Burger Palace is the third exhibition in a series of five that manages Het Paviljoen as a 'malleable' object instead of an exhibition space pur sang.


PICTURES VERNISSAGE
INTERVIEWtento_dries
19.09.2014
-
02.11.2014

Open from Monday to Friday: 18:00 - 22:00


Vernissage:
19.09.2014, 19:00
Finissage:
02.11.2014, 19:00


We are living in a time characterized by an almost indigestible information overload. It is coloured by this slight neurosis, which is awakened as a result of social media; or due to the continuous connection with, or being stalked by work. This goes hand in hand with the insecurity of employment, and a tiring economic competition. All of these are but a few symptoms of the current digital age.

But what would happen if we could freeze time?

'Time is what happens when nothing else does' is a group show with artists Hannelore Van Dijck, Benjamin Verhoeven, Edith Dekyndt, Max Pinckers, Jesse Cremers, and Stephen Verstraete. In a surprising dialogue, and by means of in situ interventions, these artists try answering this question. Their sensorial interferences give us a different look at the direct environment of Het Paviljoen. Abstract objects are being animated, the flag is being recycled as a contemporary vanitas, and the thoughts and presence of the observer are being contemplated.

Time is what happens when nothing else does is the second exhibition, in a series of five shows, where Het Paviljoen is treated as a 'malleable' object instead of an exhibition space.

Time is what happens when nothing else does is curated by Dries Douibi.


PICTURES FINISSAGE


25.06.2014
-
15.08.2014

Vernissage:
25.06.2014, 19:00


As the start of its new season Het Paviljoen opens on 25/06/2014 with the exposition LOADING. This project is a collaboration between the artists Seppe Van Den Berghe (Bruges, 1988) and Bart Vermeiren (Shoten, 1985). Sam Sterckx, the current coordinator of Het Paviljoen, invited them to collaborate for the first time in this space.

As the first exhibition in a series of five, Het Paviljoen in LOADING is treated as a 'malleable' object instead of an exhibition space. The artists depart from this in situ experience to approach Het Paviljoen and the realization of their work as a whole, to propose to the visitor.

LOADING was introduced to Seppe Van Den Berghe and Bart Vermeiren subversive to respond to the expectations of the potential visitor. Unclear from the location and function of this historical artifact, The artists also running for the roles than LOADING: The Pavilion has the big picture in hands, the public must wait in suspense.
What you see Is not always what you get ...

The opening - read: 'revelation' - of the project takes place on Wednesday, June 25th. Starting from 19 am. This coincides with the opening of Graduation 2014: the exhibition of student art and design of the KASK. This exhibition can be visited on the same site.

Sam Sterckx is the new coordinator of the Pavilion and the curator of LOADING.


PICTURES VERNISSAGE
PICTURES FINISSAGE
INTERVIEW