hp_logo_2


Louis Pasteurlaan 2
9000 Gent
hp_logo
hp_beeldHet Paviljoen is een autonome ruimte voor actuele en experimentele kunst te Gent. Door de steun van haar oprichters HISK, KASK en S.M.A.K. zet Het Paviljoen vanaf haar eerste seizoen in 2013 reeds in op de artistieke ontwikkeling van – jong en aankomend – talent. Het tentoonstellingsplatform kiest elk jaar een nieuwe artistiek en algemeen coördinator. Deze gaat, in nauw overleg met de oprichters, actief op zoek naar de doelgroep en geeft hen de kans om in de hoedanigheid van curator, kunstenaar, criticus of technieker onder begeleiding en op professionele wijze een degelijke expositie uit te bouwen. Daarnaast staat Het Paviljoen open voor initiatieven van gelijkaardige organisaties of creatievelingen, om vanuit hun idee, samen, een werking op te zetten.
Op die manier speelt Het Paviljoen een belangrijke rol in de ondersteuning, diversiteit en verdere groei van het kunstlandschap in Gent.

Voor het tweede seizoen, 2014-2015, focust Het Paviljoen inhoudelijk op de verdere uitbouw van haar experimenteel karakter en de locale verankering binnen de Gentse scene. Dit vanuit het oogpunt om Het Paviljoen te benaderen als een object en actief onderdeel van de artistieke uitwerking.
Op die manier wil het een ontmoetingsplaats zijn voor toevallige passanten, geïnteresseerden, liefhebbers en (jong)professionelen om samen het kunstgebeuren in en rondom het glazen Paviljoen – gelegen in de voortuin van het Cloquetgebouw aan de Bijlokesite – te beleven.


Interview met artistiek coördinator Sam Sterckx


Huidig Coördinator:
Sam Sterckx

Curatorieel team 2014 – 2015:
Sam Sterckx
Dries Douibi
Nadia Bijl
Glenn Geerinck
Samuel Vanderveken

Vormgeving:
Ward Heirwegh

Huisfotograaf:
Tobias Verstrepen

Redactie:
Sarah Bruynoghe

Het Paviljoen is een samenwerking tussen HISK, KASK en S.M.AK.

logo_hisk

logo_kask

logo_smak


Adres: Louis Pasteurlaan 2, 9000 Gent
Contact: het.paviljoen.gent@gmail.com

Facebook:TOEKOMST
FUTURE

NU
NOW

VERLEDEN
PASTOVER
ABOUT
hp_beeld2Het Paviljoen is an autonomous space for contemporary and experimental art, situated in Ghent. Already in its first season in 2013, and with the support of its founders HISK, KASK, and S.M.A.K., Het Paviljoen pursues the artistic growth of – young and future - talent. Each year this exhibition platform appoints a new artistic and overall coordinator, who searches actively for this target group, and gives them the opportunity – in the capacity of curator, artist, critic, or technician - to develop a solid and professional exhibition under the guidance of Het Paviljoen. Furthermore, Het Paviljoen is open to initiatives of similar organisations or other creatives to set up shared actions triggered by their ideas.
In this way, Het Paviljoen plays an important role in the support, diversity, and further development of Ghent’s artistic landscape.

For its second season, 2014-2015, Het Paviljoen focuses substantively on the extension of its experimental character, and on the anchoring within the local scene. Thereby, Het Paviljoen is being approached as an object, and as an active part of the artistic presentation. Thus, Het Paviljoen functions as a meeting place for accidental passers-by, for people who are interested, for art lovers, and for (young) professionals to experience the artistic happening in and around Het Paviljoen – that is situated in the front garden of the Cloquet building of the Bijloke site – with one another.Interview with the artistic coördinator Sam Sterckx


Current Coordinator:
Sam Sterckx

Curatorial team 2014 – 2015:
Sam Sterckx
Dries Douibi
Nadia Bijl
Glenn Geerinck
Samuel Vanderveken

Design:
Ward Heirwegh

In-house Photographer:
Tobias Verstrepen

Editor:
Sarah Bruynoghe

Het Paviljoen is a collaboration between HISK, KASK, and S.M.A.K.

logo_hisk

logo_kask

logo_smak


Address: Louis Pasteurlaan 2, 9000 Gent
Contact: het.paviljoen.gent@gmail.com

Facebook: